Flink og grei


FLINK OG GREI

Som en lykt for min fot som tar meg i mot
er ditt ord, Herre, ord til å bli trygg på.
Som et lys i min hånd som lyser din Ånd
ord av deg gjør at jeg verden kan forstå.

Som en sti i min lei som trygger min vei
er ditt bud, Herre, bud til å gi akt på.
Som et skilt foran fall som syner mitt kall
bud av deg forteller meg hvor jeg skal gå.

Dine bud og ditt ord er mer enn jeg tror.
Men din visdom er rettesnor for meg.
Jeg vil akte min vei og frydes ved deg.
Herre Kristus, la meg være flink og grei.